JOINTSYSTEM

Polityka ochrony danych osobowych w firmie JOINTSYSTEM

 

Kto jest administratorem Państwa danych?

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest JOINTSYSTEM Emilia Glista z siedzibą przy ul. Skibówki 4c, 34-500 Zakopane, NIP: 7361549343, REGON: 364676741, właściciel strony jointsystem.pl
 2. Wszelkie zapytania, uwagi i zastrzeżenia dotyczące naszej Polityki ochrony danych osobowych prosimy kierować na rodo@jointsystem.pl lub: JOINTSYSTEM, ul. Skibówki 4c, 34-500 Zakopane.

O jakich danych mówimy? Jak je pozyskujemy?

 1. Przetwarzamy tylko dane osobowe, które dobrowolnie nam Państwo przekazują.
 2. Państwa dane osobowe otrzymujemy w związku z procesem: rejestracji na organizowane przez nas wydarzenia, złożenia zapytania ofertowego, zawarcia umowy, zapisania się do newslettera, przesłania innego typu wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub w kontakcie bezpośrednim.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane i na jakiej podstawie?

 1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do zapewnienia należytej obsługi podczas organizowanych wydarzeń, przygotowania indywidualnej oferty, obsługi Państwa zapytania bądź zgłoszenia, wykonania przez nas zawartej z Państwem umowy lub przygotowania i przekazania informacji w formie newslettera.
 2. Przepisy prawa wymagają̨ od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 3. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Firmy, którym jest:
  • zapewnienie starannego wykonania i rozliczenia usług oraz bezpieczeństwa transakcji wykonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
  • obsługą Państwa zapytań przekazywanych do Firmy, gdy nie są̨ one związane wprost z wykonaniem umowy;
  • prowadzenie badań i analiz statystycznych strony internetowej Firmy między innymi pod kątem jej funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
  • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  • przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  • prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług Firmy, w tym wysyłka informacji handlowych - wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa odrębnej zgody.
 4. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

O jakie dane możemy Państwa prosić?

 1. Zależnie od tego, w jakim celu i w jaki sposób pozyskujemy dane, możemy Państwa prosić o takie dane jak:
  • Imię, nazwisko
  • Adres korespondencyjny
  • Nr telefonu, adres e-mail
  • Nazwa reprezentowanej firmy, jej adres, NIP, adres strony internetowej, telefon kontaktowy.

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane?

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usług, które mamy dla Państwa świadczyć.
 2. Dobrowolna jest także zgoda na otrzymywanie od nas informacji branżowych oraz ofert specjalnych. Jest ona nam potrzebna, abyśmy mogli kierować do Państwa nasz newsletter. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na otrzymywanie tych materiałów, po prostu nie będziemy ich do Państwa przesyłać. W dowolnym momencie możecie Państwo zmienić udzielone zgody.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

 1. Przede wszystkim, przechowujemy dane do momentu, aż zakończymy realizację Państwa zapytania lub usługi, którą dla Państwa wykonujemy oraz minie czas związany z ewentualnym dochodzeniem roszczeń w związku z tymi usługami.
 2. Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy.
 3. Dane pozostawione w celu otrzymywania informacji branżowych i ofert specjalnych przechowujemy aż do momentu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.
 4. W celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Jakie mają Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

 1. Mogą Państwo:
  • mieć dostęp do treści Państwa danych i ich sprostowania,
  • poprosić nas o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych lub wnieść sprzeciw wobec konkretnych sposobów wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych,
  • w uzasadnionych i odpowiednio udokumentowanych przypadkach poprosić nas o przesłanie Państwa danych osobowych podmiotom trzecim.

Kto ma dostęp do Państwa danych? Komu na pewno ich nie udostępnimy?

 1. Państwa dane osobowe udostępniamy tylko tym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość obsługi i realizację usług, które nam Państwo zlelili.
 2. Jeśli udostępnione nam przez Państwa dane są przetwarzane przez podmiot zewnętrzny, to tylko na nasze zlecenie i na podstawie umowy zawartej z tym podmiotem. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Państwa danych na użytek własny - jedynie do realizacji naszych usług. Wszystkie podmioty, które przetwarzają̨ Państwa dane osobowe zapewniają̨ ich bezpieczeństwo i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Oprócz naszych upoważnionych pracowników, dostęp do danych mogą mieć między innymi: współorganizatorzy wydarzeń, w których bierzecie Państwo udział, zleceniobiorcy świadczący dla nas usługi zarządcze, księgowe, marketingowe, IT oraz prawne.
 4. Jeśli będzie to konieczne, możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko w przypadku konieczności takiego przekazania danych dla celów realizacji zawartej przez Państwa umowy, zapytania czy zgłoszenia.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania),  jednakże nie będzie to wywoływać́ wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
 2. Profilowanie danych osobowych przez Obiekt polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Czy wykorzystujemy cookies i wtyczki do innych portali?

Cookies

 1. Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka), będące plikami zapisywanymi przez Państwa przeglądarkę internetową na twardym dysku Państwa komputera gromadzimy dane związane ze sposobem, w jaki korzystają Państwo z naszych stron internetowych, w celu usprawnienia naszych usług i lepszego dopasowania oferty do Państwa oczekiwań. Proces obejmuje użycie cookies. Przez dostosowanie ustawień swojej przeglądarki, mogą Państwo w dowolnym czasie zablokować cookies albo wskazać, że cookies mogą być ustawione jedynie wtedy, gdy zostaną wyraźnie zaakceptowane przez użytkownika.
 2. Pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji Państwa tożsamości. Dane zapisywane w plikach cookies zawierają informacje, które strony Państwa odwiedzają, datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o Państwa aktywności na stronach.
 3. W celu przeprowadzenia wspomnianej analizy, przechwytywane są zagregowane i anonimowe dane statystyczne. W trakcie gromadzenia oraz przetwarzania danych przeglądany może być również skrócony adres IP odwiedzającego stronę.
 4. Dane są analizowane w szczególności w poniższych celach:
  • obliczanie ilości odwiedzających stronę,
  • śledzenie tych obszarów strony, jakie są szczególnie atrakcyjne dla danego odwiedzającego stronę,
  • analizowanie skąd pochodzą odwiedzający stronę w celu zoptymalizowania świadczonych usług,
  • adaptowanie oferty do poszczególnych grup docelowych.

Wtyczki do innych portali

 1. Na naszej stronie internetowej używane są „wtyczki“ serwisów społecznościowych i portali innych usługodawców.
 2. Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook i Google.
 3. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są u niego akurat zalogowani.
 4. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana.
 5. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności usługodawców.
Trwa ładowanie strony prosimy czekać...